Zagłosuj na film w konkursie Komisji Europejskiej

Można już oglądać filmy i głosować na wybrane spoty zgłoszone do udziału w konkursie „Nakręć się na wybory”, organizowanym przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Konkurs ma zachęcić młodzież do podejmowania działań z myślą o zwiększeniu frekwencji wyborczej podczas tegorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Komisja Europejska ma nadzieję, że wpłynie on pozytywnie na kształtowanie się postaw proeuropejskich wśród młodych ludzi i zachęci ich do szerszego korzystania z praw i możliwości, jakie oferuje obywatelom państw członkowskich zjednoczona Europa.

Czytaj więcej...

Języki obce w szkole – czasopismo dla nauczycieli

Polecamy najnowszy numer czasopisma „Języki Obce w Szkole”, redagowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. W bieżącym numerze wiodący temat dotyczy języka niemieckiego, który jest dla Polaków ważny z punktu widzenia historii, gospodarki i nauki. Wielu mieszkańców zachodnich regionów naszego kraju prowadzi działalność handlową z niemieckimi firmami. Język niemiecki, mimo iż trudny dla wielu nacji z punktu widzenia leksyki czy składni (Mark Twain mówił, że jest to język, w którym orzeczenia trzeba szukać przy pomocy teleskopu), jest też językiem bardzo atrakcyjnym. Otwiera bowiem drzwi na świetne niemieckojęzyczne uniwersytety. Daje również możliwość wyjazdu na praktyki zawodowe do nowoczesnych przedsiębiorstw działających na niemieckojęzycznym rynku pracy oraz prowadzenia badań naukowych w laboratoriach najlepszych szkół technicznych w Niemczech, Austrii czy Szwajcarii.

Zapraszamy do lektury!

Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2014

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza III edycję konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2014”. Będzie wspierać i finansować projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów. Wnioski można składać do 28 lutego 2014 r.

Czytaj więcej...

Polska podpisała Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie procedury składania zawiadomień

Stały Przedstawiciel RP przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, ambasador Ryszard Sarkowicz podpisał 30 września br. w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dzieckaw sprawie procedury składania zawiadomień. Przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 19 grudnia 2011 r. w Nowym Jorku protokół został podpisany w ramach uroczystości podpisywania umów międzynarodowych oraz składania dokumentów ratyfikacyjnych do umów, których depozytariuszem jest Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Czytaj więcej...

Nabór kandydatów Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. Prof. Pawła Czartoryskiego na miejsca stypendialne na lata szkolne 2014-2016

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. Prof. Pawła Czartoryskiego ogłasza nabór kandydatów na miejsca stypendialne na lata szkolne 2014-2016 do następujących szkół United Word Colleges: UWC Adriatic (Włochy), UWC Atlantic College (Wielka Brytania), UWC Dilijan (Armenia), UWC Maastricht (Holandia), Mahindra UWC of India (Indie), Pearson College (Kanada), Red Cross Nordic UWC (Norwegia), UWC Robert Bosh oraz do wybranych szkół prywatnych w Wielkiej Brytanii i Austrii. Liczba stypendiów może ulec zmianie. Stypendia pokrywają 50%-100% kosztów nauki, zakwaterowania oraz wyżywienia.

Czytaj więcej...


01 ORE 02 ORPEG 03 CIE 04 CKE 05 IBE 06 KOWEZIU