Skala Funkcjonowania Pierwszoklasisty – podręcznik i arkusz obserwacyjny już na stronie ORE

zmień rozmiar czcionki:
6 latek
Narzędzie dla nauczycieli służące rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej, opracowane w Wydziale Rozwoju Szkół i Placówek Ośrodka Rozwoju Edukacji, jest już dostępne na stronie Biblioteki Cyfrowej ORE, a także na stronie Wydziału w zakładce Materiały do pobrania – Sześciolatek w szkole. Zachęcamy nauczycieli klas I do lektury i posługiwania się tym narzędziem w swojej pracy.

01 ORE 02 ORPEG 03 CIE 04 CKE 05 IBE 06 KOWEZIU